• onderwijsprijs bellen
  • onderwijsprijs finale 2011 2013
  • onderwijsprijs finale 2009 2011
  • onderwijsprijs blij
  • onderwijsprijs spandoek
Logo Nationale Onderwijsprijs 2015-2017 Landelijke finale maart 2017 in Rotterdam

Fryslân

Fryslân

Hier vindt u nieuws over de prijsuitreiking in Fryslân.

Provinciale ronde Fryslân: 20 januari 2017, provinciehuis, middag. Uitreiking door gedeputeerde Sander de Rouwe.

Uitslag  Basisonderwijs

1. Jenaplaschool De Wiekslag, Drachten
2. De Opslach, Wommels 
3. SBO De Bolder, Franeker
 
Uitslag Voortgezet Onderwijs
 
1. Sneek, Piet Bakkerschool
2. Chr. Gymnasium Beyers Naudé, Leeuwarden
3. OSG Piter Jelles, Leeuwarden